«Το ραντεβού για εμβολιασμό είναι ραντεβού ζωής»

Παρακαλούνται να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στο δήμο ή στο ιατρείο όσοι κάτοικοι άνω των 60 ετών επιθυμούν να εμβολιαστούν για να ξεκινήσει άμεσα η εμβολιαστική διαδικασία. Η καταχώρηση (ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ενώ για τους αλλοδαπούς ή ανασφάλιστους αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλο στοιχείο) μπορεί να γίνει στο ιατρείο (2284061219, 2284028202) και στο Δήμο (2284061570 εσωτ.106). Για οποιαδήποτε ενημέρωση υπάρξει από τους αρμόδιους φορείς θα βγει νέα ανακοίνωση.

Residents over the age of 60 who wish to be vaccinated are kindly requested to contact the Municipality or the doctor's office so that the vaccination process can begin . The registration (AMKA, name and telephone, while for foreigners passport or identity number) can be done at the doctor's office (2284061219, 2284028202) and at the Municipality (2284061570 ext.106).

Ευχαριστούμε πολύ για την υποβολή σας/Your form was submitted successfully!