«Το ραντεβού για εμβολιασμό είναι ραντεβού ζωής»

Η πλατφόρμα έκλεισε προκειμένου να αποσταλεί η λίστα ονομάτων για να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα 60+

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση

Τhe platform was closed in order to send the list of names to start the vaccination process in the age 60+

 

There will be a new announcement